Onboarding

Skaitmeninis darbuotojų įtraukimas į pirmas linijas (frontline): Informavimas, Priėmimas ir Vadovavimo Struktrūra, #3

Kalbant apie virtualią darbuotojų įsitraukimo praktiką, Klein ir Heuser sukurta „Inform-Welcome-Guide“ (IWG) sistema gali būti gera pradžia. Jų sistema leidžia manyti, kad įsitraukimas turėtų būti sutelktas į trijų tipų praktiką: informavimą, priėmimą ir vadovavimą.

Šis struktūrizuotas požiūris į virtualios įsitraukimo programos nustatymą gali būti naudingas būdas užtikrinti, kad jūsų nauji pirmos linijos darbuotojai galėtų lengvai rasti savo vietą jūsų organizacijoje.

Šiame straipsnyje pagrindinis dėmesys bus skiriamas pagrindinei praktikai, trečiajai ir paskutinei Kleino ir Heuserio IWG sistemos1 sudedamajai daliai. Vadovaujantis praktika, svarbiausia yra užtikrinti, kad jūsų virtuali pradinė programa suteiktų naujiems pagrindiniams darbuotojams pakankamai paramos.

Vadovavimo praktika, trečias ir paskutinis paskutinis Klein ir Heuser IWG sistemos komponentas, bus šio straipsnio dėmesio centre. Su vadovavimo praktika, svarbiausia yra užtikrinti, kad jūsų virtuali įsitraukimo programa suteiktų naujiems pirmos linijos (frontline) darbuotojams pakankamai paramos.

Kodėl vadovavimo praktika?

Pradėję darbą naujoje organizacijoje, virtualioje aplinkoje, galite jaustis neįtikėtinai vieni tarp visų naujų žmonių ir informacijos. Kad išvengtumėte tokio jausmo susikūrimo tarp naujų, pirmos linijos darbuotojų, savo virtualioje įsitraukimo programoje turėtumėte įgyvendinti vadovavimo praktikas. Patarimai padės jūsų naujiems pirmos linijos darbuotojams jausti, kad jie yra palaikomi, ir padės jiems orientuotis naujoje organizacijoje.

Kaip vadovavimo praktika atrodo?

Vadovavimo praktika apima tiek tarpasmeninį, tiek informacinį prisitaikymo prie naujos organizacijos aspektą. Viena vertus, vadovavimo praktika apima tai, kaip organizacija ir konkretūs joje esantys asmenys teikia pagalbą naujiems pirmos linijos darbuotojams. Kita vertus, vadovavimo praktika apima labiau formalius ir struktūrizuotus procesus, tokius kaip mokymai, kurie suteikia naujiems darbuotojams be darbo vietos informaciją, kurios jiems reikia norint sėkmingai pereiti prie naujo darbo.

Ką turėtumėte turėti omenyje, kai kalbama apie pagrindines praktikas?

Pradedančiojo bičiulis

Nors „pradedančiojo bičiulis“ (“onboarding buddies”) taip pat prieina prie informavimo ir priėmimo praktikų, bet vadovavimo praktika yra ta vieta, kur jie gali ištikro klestėti. Naujokams gali kilti nenoras užduoti klausimų, jei jie mano, kad jie tai daro per dažnai, arba nenori trūkdyti kolegoms ir jų darbams. Dėl to darbas gali būti atliekamas netinkamai, kyla pavojus saugai arba tiesiog eikvojamas laikas.

Naudinga įkruti savo naująjį darbuotoją be darbo vietos su „pradedančiu draugu“, kuris bus jų paskirtas asmuo, jei kiltų klausimų ar abejonių. „Pradedančiojo bičiulis“ taip pat turėtų nuo pat pradžių aiškiai pasakyti, kad naujokas nedvejodamas kreipiasi į juos ir kad visi klausimai yra laukiami – tam jie čia ir yra!

Kad jūsų esamas darbuotojas nebūtų užgoštas „pradedančiojo bičiulio” pareigomis, galite naujokui duoti dar ir antro žmogaus kontaktus. Tai taip pat gali suteikti jiems daugiau informacijos apie jų darbo užduotis ir organizaciją, jei antrasis asmuo dirba kitoje pozicijoje nei „pradedančiojo bičiulis”. Tai taip pat puikiai padeda jiems užmegzti santykius (kodėl tai svarbu, skaitykite mūsų straipsnyje apie priėmimo praktiką).

Kasdieniniai prisiregistravimai

Kad pradžia būtų labiau struktūruota, naujoko kontaktinis asmuo pradžioje gali su jais surengti reguliarius susitikimus. Dėl darbo be stalo pobūdžio, susitikimai realiuoju laiku gali būti neperspektyvus pasirinkimas. Tokiu atveju mes rekomenduotume vieną ar du registracijos susitikimus realiuoju laiku, per pirmąjį mėnesį arba pasinaudoti klausimyno formato registracija, kurią pirmos linijos darbuotojas turėtų užpildyti savo laiku. Įrankis kaip GuavaHR, gali būti naudojamas sukūrimui, saugojimui ir priminimų nustatymui šiai anketai.

Garo nuleidimas

Kontaktas su pradedančiuoju bičiuliu, registracija ar anoniminė atsiliepimo funkcija gali būti naudinga nustatant bet kokius iššūkius, su kuriais gali susidurti naujokai, suteikiant jiems vietos nuleisti garą. Tačiau sukurti reikiamą pasitikėjimą, kad tai įvyktų, yra nemenkas iššūkis.

Pirmos linijos darbuotojai dažnai skeptiškai vertina jų atsiliepimų anonimiškumą ir dėl nepasitikėjimo nėra linkę dalintis savo bėdomis su kolegomis. Taip gali būti dėl baimės netekti darbo, kaip pasekmės. Todėl svarbu garantuoti konfidencialumą su bet kokiais naudojamais įrankiais, įskaitant ryšius su jų „pradedančiojo bičiuliu“.

Su kokiais iššūkiais galite susidurti?

Vadovavimo praktikos pavojus yra tas, kad pasibaigus įsitraukimo procesui, nauji pirmos linijos darbuotojai gali nenorėti savarankiškai judėti į priekį. Taigi, jei priskiriate jiems pradedančiojo bičiulį, svarbu, kad jie per daug nelaikytų už rankos ir tuo pačiu suteiktų naujokams erdvės ir padrąsintų tyrinėti savarankiškai.

„Bičiulis“ taip pat turėtų aiškiai apibrėžti savo santykių pradžią ir pabaigą, susijusius su įsitraukimu (pvz. vienas mėnuo). Vadovavimo praktikos ir visos virtualios įtraukties tikslas yra tai, kad jūsų nauji pirmos linijos darbuotojai galėtų užtikrintai ir nepriklausomai tęsti veiklą organizacijoje.

Be to, gali atsitikti taip, kad pirmos linijos darbuotojai po ilgų ir varginančių darbo dienų tiesiog jaučiasi nepakankamai apmokami, kad galėtų dalyvauti papildomoje veikloje. Todėl galite susidurti su tam tikru jų nenoru prisidėti prie siūlomos veiklos, nors jos yra skirtos jiems padėti, tačiau jos gali jaustis kaip nereikalingos papildomos užduotys. Atminkite, kad nereikia per daug apkrauti naujokų su įsitraukimo veiklomis ir įsitikinkite, kad jie gali daryti visas veiklas jiems tinkamiausiu metu. Be to, dalijimasis sėkmės istorijomis iš ankstesnių, naujų pirmos linijos darbuotojų gali padidinti motyvaciją dalyvauti.

Kas toliau?

Nors šio straipsnio turinys parašytas daugiausia dėmesio skiriant priekinės linijos darbuotojams, jis taip pat taikomas ir virtualiam įsitraukimui apskritai. Savo tinklaraštyje apžvelgėme visus tris „Informavimas, Priėmimas ir Vadovavimo Struktrūra“ veiksmus, todėl įsitikinkite, kad peržvelgėte juos visus. Kitame įraše aptarsime naujokų iniciatyvumą ir tai, kaip skaitmeniniu būdu paskatinti naujokus.