Sisäinen viestintä

Miksi työntekijöiden sitoutuminen on yrityksen menestyksen avain

Työntekijöiden sitoutuminen on yksi tärkeimmistä työtyytyväisyyden mittareista. Nykyään työntekijät haluavat olla mukana työhönsä, innostuneita organisaatiosta, jossa he työskentelevät, tuntea kuuluvansa yhteen ja heille tarjotaan joustavuutta aikataulujen ja sijainnin suhteen.

Kuuluminen on viimeisimmän Global Human Capital Trends -tutkimuksen kärjessä: 79% kyselyyn vastanneista sanoi, että työvoimaan kuulumisen tunteen edistäminen oli tärkeää organisaation menestykselle seuraavien 12–18 kuukauden aikana, ja 93% oli samaa mieltä siitä, että kuulumisen tunne ohjaa organisaation suorituskykyä.

Vaikka työntekijöiden sitoutumista pidetään positiivisena koko yrityksenä, suurin osa työntekijöistä on irti työstään. Gallupin tietojen mukaan sitoutuneiden työntekijöiden kokonaisprosenttiosuus vuonna 2021 on vain 39%, kun se vuonna 2020 oli 36%. Alhainen sitoutuminen voi johtua useista tekijöistä, kuten esimiesten tunnustuksen puutteesta, huonosta yritysviestinnästä ja tehtävien noudattamatta jättämisestä. yrityksen, yhtiön. Työntekijöiden sitoutuminen on enemmän kuin koskaan strateginen liiketoiminnan tavoite, koska sitoutuneet työntekijät johtavat työntekijöiden pitkäaikaiseen säilyttämiseen, korkeampaan tuottavuustasoon ja parempaan työn laatuun.

Mitä on työntekijöiden sitoutuminen?
Wikipedian mukaan sitoutunut työntekijä on ”henkilö, joka on täysin innostunut työstään ja innostunut siitä ja tekee siten positiivisia toimia edistääkseen organisaation mainetta ja etuja. Sitoutuneella työntekijällä on myönteinen asenne organisaatiota ja sen arvoja kohtaan. Sitä vastoin irtisanoutunut työntekijä voi vaihdella työntekijästä, joka tekee työssä minimin, työntekijään, joka vahingoittaa aktiivisesti yrityksen työn tuloksia ja mainetta.”

Työntekijöiden sitoutumisesta on tullut myös synonyymi sellaisille käsitteille kuin työntekijöiden tyytyväisyys ja työntekijäkokemus, jotka koskevat enemmän työntekijän koko matkaa palkkaamisesta työstä lähtemiseen.

Miksi työntekijöiden sitoutuminen on tärkeää?
Sitoutuneille työntekijöille, jotka ovat onnellisia ja täysin sitoutuneita työhönsä, se on enemmän kuin pelkkä palkka – omistautuminen työnantajilleen ja roolilleen tekee heistä intohimoisen työhönsä, mikä usein näkyy heidän tuloksissaan.

Jos olet miettinyt, miksi työntekijöiden sitoutuminen on tärkeää ja miten sitä voi parantaa, aloita työntekijöiden viestinnästä.

Työntekijöiden viestintä on edelleen keskeisin keino kehittää vahvoja työsuhteita työntekijöiden välille ja saavuttaa korkeampi tuottavuus. Selkeää ja täsmällistä viestintää tarjoavat yritykset voivat nopeasti rakentaa luottamusta työntekijöiden keskuuteen.

Kuinka parantaa työntekijöiden sitoutumista?
Jos työskentelet HR-alalla, yritä luoda ympäristö, joka rohkaisee työntekijöitä luonnollisesti haluamaan olla mukana työssään ja välittää siitä syvästi. Jos haluat korkeatasoista osallistumista, motivaatiota, luottamusta, sitoutumista ja voimaannuttamista, sijoita ponnistelusi työntekijöiden viestinnän parantamiseen.

Investoi työntekijöiden sitoutumiseen lisätäksesi tuottavuutta, työn laatua ja pitääksesi huippuosaajia.

Yhteenveto

Nykypäivän yritysmaailmassa työntekijöiden sitoutuminen ei ole vain tärkeää, se on ratkaisevan tärkeää. Lahjakkuus ei ole koskaan ollut vähäistä, ja työntekijöiden sitoutumisen pitäisi olla yksi organisaatiosi tärkeimmistä liiketoiminnan vaatimuksista.

Oletko valmis moderniin, eloisaan viestintäalustaan, joka helpottaa elämääsi ja yhdistää sinut koko työvoimaasi? Haluamme esitellä sinulle GuavaHR:n. Autamme asiakkaitamme tavoittamaan ja sitouttamaan koko työvoimansa yrityksistä etulinjaan kohdistetulla viestinnällä?