EU:n Ilmiantodirektiivin vaatimustenmukaisuus
24 tunnissa.

EU:n ilmiantodirektiivi on joukko lakeja, jotka Euroopan unioni on säätänyt EU-lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelemiseksi. Tämä direktiivi edellyttää, että kaikki EU:n jäsenvaltiot luovat sisäiset raportointikanavat ja mekanismit, joilla varmistetaan, että ilmiantajia suojellaan kostotoimilta.

Direktiivin tavoitteena on rohkaista ihmisiä ilmoittamaan kaikista työpaikalla havaitsemistaan väärinkäytöksistä, mukaan lukien petokset, korruptio sekä ympäristö- tai kansanterveys- ja turvallisuuslakien rikkomukset.

Kaiken kaikkiaan EU:n ilmiantodirektiivi on olennainen askel kohti avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuria Euroopan unionissa, mikä on ratkaisevan tärkeää kansalaisten hyvinvoinnin ja heidän oikeuksiensa suojelemisen kannalta.

 

Direktiivin mukaan ilmiantajien sallitaan pysyä nimettöminä koko ilmoitusprosessin ajan, ellei heidän henkilöllisyyttään ole tarpeen paljastaa oikeudenmukaisten oikeudenkäyntien varmistamiseksi tai puolustautumisoikeuksien suojelemiseksi. Tällaisissakin tapauksissa ilmiantajan henkilöllisyys suojataan mahdollisimman hyvin

Vaihe 1: Määritä Guava järjestelmänvalvojille

Guava:n tiimi luo sinulle työtilan, jota varten tarvitsemme yrityksesi logon ja järjestelmänvalvojan sähköpostin.

Vaihe 2: Luo uusi ilmiantolomake

Luo julkinen lomake verkkosivullesi. Käytä tarvittaessa useita kieliä.

w

Vaihe 3: Käytä verkkosivullasi olevaa lomakelinkkiä

Käytä verkkosivullasi olevaa linkkiä, jotta kaikki pääsevät tarvittaessa käsiksi. Ilmoita ihmisille ja olet valmis.

Ota ilmoituskanava käyttöösi jo tänään