Sisekommunikatsioon

Mis paneb ettevõtte oma sisekommunikatsiooni üle uhkust tundma? GuavaHRi kliendiuuringu tulemustest

Selle aasta oktoobrikuus uurisime kliendiküsitluse teel oma ettevõttes GuavaHR projekti vedavate töötajate – ehk personalijuhtide – nägemust edukast sisekommunikatsioonist. Ent tahtsime teada ka seda, mille üle nad enda ettevõtte sisekommunikatsiooni puhul kõige rohkem uhkust tunnevad.

Et sisesuhtluse eestvedaja rolli täidavad sageli ka raamatupidajad, koolitajad-koordinaatorid, turundusjuhid ning sekretärid ja assistendid, annavad need vastused aimu ka seda tööd tegevate spetsialistide mõtetest.

Eeldused. Mida peetakse märgiks edukast sisekommunikatsioonist?

Meie uuringus antud vastused jagunesid kolme peamise teema alla. Edukat sisekommunikatsiooni iseloomustas vastajate hinnangul info kvaliteet ja see, mil moel (kellele, kui kiiresti, kuidas) see liigub.

Ent edukust hinnati ka selle järgi, milline mõju on sisekommunikatsioonil ettevõtte toimimisele ja kultuurile: kuidas see ühtsust mõjutab, milliseks muudab suhted töötajate ja tööandja vahel ning mil määral töötajate osalemist võimaldab.

Järgnevalt toome välja osalenute peamised vastused küsimusele: mida tähendab sinu jaoks edukus ettevõtte sisekommunikatsioonis?

1. Info liikumine ja selle omadused

 • Info saadetakse ja saabub kiiresti ja õigeaegselt
  • “Edukus on see, et me ennetame küsimusi.”
  • “Info kiire liikumine nii ülevalt alla kui alt üles.”
 • Puudub infosulg
  • “Info liigub juhtidelt ka kõigile alluvatele, et tekiks vähem olukordi, kus keegi ütleb, et “ma ei olnud sellest kuulnudki”.”
  • “See. kui kõik töötajad on ühes infoväljas.”
 • Informatsioon on selge
  • “Info jõuab kiiresti ja üheseltmõistetavalt võimalikult paljude töötajateni.”
  • “Info otse allikalt.”
 • Informatsioon on visuaalselt atraktiivne
  • “Edukus on see, kui informatsioon on pilkupüüdev.”

2. Ettevõtte ja selle liikmete ühtsus

 • Töötajad on ettevõtte tegevusega kursis
  • “Kõik töötajad, keda huvitab ja kes tahavad, on kursis ettevõttes tegelikult toimuvaga.”
  • “Töötajad on kursis oma ettevõtte tegevustega, nii sisemiste kui välimistega.”
 • Tööandja jõuab iga töötajani
  • “Kui iga lüli ettevõttes tunneb, et tema on oluline, ta on kuuldav ning tal on õigus oma arvamusele.”

3. Töötajate panus ja suhe tööandjaga

 • Töötajatel on siiras huvi kaasa mõelda ja kaasa elada
  • “Kui töötajat tõesti huvitab ja ta jälgib ettevõtte tegemisi, elab ja mõtleb kaasa.”
 • Töötajatel on julgus ettevõttega oma arvamust jagada ja küsimusi esitada
  • “Töötajad on kaasatud ning neil endal on ka võimalus küsida infot, mida nad vajavad.”
  • “Et töötajad julgevad ja soovivad oma mõtteid ka ettevõttega jagada.”
  • “Edukus on see, et sisekommunikatsioon toimib kahepoolselt.”

Praktika. Mille üle oma sisekommunikatsiooni puhul kõige suuremat uhkust tuntakse?

Järgmiseks palusime igal vastajal nimetada kolm asja, mille üle on ta enda ettevõtte GuavaHR keskkonnas kõige uhkem. Uhkust paneb tundma see, kui sisekommunikatsioon täidab oma esmast eesmärki ja jõuab võimalikult paljude töötajateni, veelgi parem, kui suhtlus toimub kahepoolselt.

Ent üks oluline faktor uhkuse tundmise juures näib olevat ka see, et sisekommunikatsiooniga tegelemisest on saanud regulaarne harjumus ning uhkust saab lisaks info sisule tunda ka selle väljanägemise üle. Just viimane on moodsa ja haarava sisekommunikatsiooni võtmekoht.

Järgnevalt toome välja mõned osalenute kõnekaimad vastused.

1. Kogu ettevõtte kaasamine

 • Ettevõtte juhtide osalemine sisesuhtluses 
  • “Olen saanud tegevjuhi postitusi tegema!”
  • “Juhtide koostatud postitused.”
 • Sisekommunikatsiooni panustajate mitmekesisus
  • “Kui teised kolleegid postitusi teevad.”
  • “Osakonnajuhtide ja töötajate endi postitused, näiteks müügivõitude jagamine.”
  • “Kui töötajad omaalgatuslikult postitavad.”
 • Töötajate osalus
  • “Töötajad reageerivad postitustele järjest rohkem.”
  • “Kui töötajad laigivad ja kommenteerivad uudiseid.”
  • “Olen uhke selle üle, kuidas see ühendab erinevaid töötajaid.”
  • “Oleme loonud grupid, mida töötajad on soovinud ja kust nad saavad infot, mis neid huvitab.”
 • Kaasamine läbi tunnustamise
  • “Töötajate kiituste kajastamine
  • “Saame tunnustada, saame õnnitleda (beebi sünd, tööjuubelid, sünnipäevad).”

2. Huvi info vastu ja selle tarbimine

 • Kõrge liitumisprotsent
  • “Liitumine on olnud üle ootuste aktiivne.”
  • “Info kättesaadavus, sest Guavaga on liitunud 76% töötajatest.”
  • “Liitunud on väga suur protsent kutsututest.”
 • Kõrge uudiste ja teadaannete loetavuse protsent
  • “Postituste lugemise protsent on kõrge, kohati üle 80%.”
 • Kõrge kasutamisaktiivsus

3. Sisuloomeprotsess ja tulemused

 • Sisekommunikatsiooni rutiini tekkimine
  • “Tekkinud on teatud rutiinid, mis infot läbi Guava jagada.”
  • “On juurdunud harjumus regulaarselt postitada.”
 • Jagatavate uudiste visuaalne atraktiivsus
  • “Hästi kujundatud postitused.”
  • “Sisselogimisel näeb atraktiivne välja.”
  • “Info presenteerimine on parem kui varem.”

Järeldused. Mida sellest uuringust kaasa võtta?

Esiteks: et sisekommunikatsiooni üle uhkust tunda, peab esmalt saama selle kohalejõudmist ja tarbimist mõõta. Infoleviku kaardistamine on eduka sisekommunikatsiooni A ja O. Teiseks: sisekommunikatsiooni edukus on otseselt seotud sellega, kui palju inimesi on suhtlema oodatud ja kaasatud. Kui esimene samm ütleb sulle, et kaasatuid on liiga vähe, on sul võimalus teises etapis selle muutmiseks midagi teha.

Kolmandaks: õnnestumise eeldus on kahepoolne kommunikatsioon, milles töötaja tahab ja julgeb kaasa rääkida ja huvi tunda. Julgus ei saa aga tulla töötajast endast, turvatunde tagavad siin ettevõttepoolne kommunikatsioon ja kultuur. Ning viimaks – kui tahad, et sinu ettevõtte sisesuhtlus sulle rõõmu ja uhkusetunnet pakuks, praktiseeri ka seda tegevust regulaarselt. Harjumuse kujundamine ja tekkimine on garanteeritud eduelamuse allikas.

Mõnusat suhtlemist!