Turvaline ja anonüümne vilepuhumise kanal

Rikkumisest teavitaja kaitse seadus” ehk “Vilepuhumise” direktiiv on Euroopa Liidu poolt algatatud raamistik, mis kaitseb neid, kes teatavad EL-i õiguse rikkumistest. See direktiiv nõuab kõigilt ELi organisatsioonidelt konfidentsiaalsete sisemiste teavitamiskanalite- ja mehhanismide loomist, et tagada teatajate kaitse tagakiusamise eest.

Direktiivi eesmärk on julgustada inimesi esitama teateid töökohal toimunud väärkäitumistest, sealhulgas pettustest, korruptsioonist ja keskkonna või avaliku tervise ja ohutusseaduste rikkumistest.

Üldiselt on EÜ vaikimiskohustuse direktiiv oluline samm läbipaistvuse ja vastutuse kultuuri loomise suunas Euroopa Liidus, mis on oluline kodanike heaolu ja õiguste kaitse tagamiseks.

 

Direktiivi kohaselt võivad rikkumisest teatajad jääda anonüümseks kogu teatamisprotsessi vältel, välja arvatud juhul, kui on vaja oma isikut avaldada, et tagada õiglane kohtuprotsess või kaitsta kaitseõigusi. Isegi sellistel juhtudel on vilepuhuja isik kaitstud nii palju kui võimalik.

Samm 1: Juuruta Guava administaatoritele

Guava inimesed aitavad sul luua oma keskkonna, vajad oma organisatsiooni logo ning administraatorite emaile.

Samm 2: Loo vilepuhumise vorm

Loo oma kodulehe jaoks avalik vorm, nii mitmes keeles kui soovid. 

w

Samm 3: Avalikusta vorm oma kodulehel

Tee vorm oma kodulehel kõigile kättesaadavaks. Informeeri osapooli ning kõik ongi töökorras.