Internkommunikation

8 typer av intervjuinlägg för att introducera personal + 31 intervjufrågor

Statistik från organisationer som använder GuavaHR visar att inlägg som fokuserar på människor får flest kommentarer och reaktioner: nyanställda, chefer, kollegor på samma kontor eller på frontlinjen, där många av oss aldrig riktigt ser vad som försiggår. Varför bör du utföra en fascinerande och betydelsefull intervju med dina anställda, och hur ska du gå tillväga?

En av de fyra nyckelaspekterna av engagerad personal är huruvida deras behov av samarbete har uppfyllts på arbetsplatsen. Dessa behov inkluderar bland annat en önskan om betydelsefulla och nära relationer på arbetsplatsen, samt god kommunikation med kollegorna.

Det finns såklart inget sätt att tvinga personalen att bygga goda relationer med varandra, men vi kan lägga den grund som dessa relationer bygger på. En intervju med en anställd är ett effektivt, enkelt och intressant sätt att göra detta på.

Bör intervjun vara i skrift eller videoformat?

Valet är beroende av flera olika aspekter, till exempel om den som intervjuas är blyg eller hur många språk intervjun behöver förstås på. Du kan även göra intervjun på det sätt som passar den som intervjuas bäst: det gör även dina inlägg mer varierade för publiken, om du har en serie med flera intervjuer.

Om du väljer att filma intervjun, glöm då inte att ha undertexter efter behov så att både de som tittar på videon utan ljud och de som inte förstår det språk som talas kan hänga med. Kom även ihåg att den optimala längden på en intervju är 3-5 minuter. En video som är längre än så kommer att se ett betydligt lägre engagemang och intresse. Tänk också på om du ska ge den som intervjuas frågorna i förväg eller om du ska ställa dem spontant.

Vid en intervju I textformat kan den intervjuade tänka igenom sina svar mer noggrant och det är även möjligt att redigera texten för att göra den mer strömlinjeformad och naturlig, självklart med den intervjuades tillstånd. En sådan intervju visar dock betydligt mindre känsla.

Vem ska jag intervjua?

Se till att dina val tilltalar så många som möjligt: flytta från en region till en annan, inkludera anställda i olika positioner, olika kön, åldersgrupper och nationaliteter, både chefer och frontlinjepersonal, nyanställda och veteraner inom organisationen.

Om det rör sig om en regelbunden intervjuserie kan du täcka tillräckligt många på bara några veckor för att erbjuda något av värde till alla. Vi rekommenderar att du börjar intervjuserien med någon överraskande, inte med någon som alla i företaget redan känner.

Du kan även hålla en snabb undersökning bland personalen där du frågar dem vilka de skulle vilja se i intervjuerna.

Som exempel skulle du kunna genomföra en av följande sorters intervjuer:

 1. Intervjua en nyanställd eller praktikant
 2. Intervjua en anställd som firar en årsdag på företaget (denna intervjun skulle t.ex. kunna utföras av VD:n)
 3. Intervjua den äldsta eller yngsta personen i personalen
 4. Min dag på jobbet i en annans fotspår
 5. En intervju med personal på en fabrik, ett kontor, ett lager, på frontlinjen
 6. Berättelsen om en anställd på föräldraledighet
 7. Berättelsen om två personer som träffats på jobbet, förälskat sig, och gift sig
 8. En anställd som intervjuar en annan

Hur framställer jag min intervjuserie som ett varumärke?

Flera valmöjligheter finns för att framställa dina intervjuer som ett varumärke: detta kan göras med hjälp av företagets namn, värderingar eller visuella element. Som exempel skulle företaget ABC Stores’ intervjuserie kunna kallas för ”En nyanställds ABC”, och om företaget heter 7 World Wonders skulle intervjuserien kunna kallas för ”7 Frågor med en Nyanställd”.

Om personalen känner till ditt företags värderingar kan du även utnyttja detta i namnet. Anta att organisationens värderingar inkluderar ”den bästa personalen”, då skulle intervjuserien kunna kallas för ”De Bästa: Mary Möter”; om värderingen är ”mod att utveckla” skulle intervjuerna kunna kallas för ”Mod att Fråga: Truckföraren Mary Möter”.

Det tredje alternativet är att använda samma visuella element i hela intervjuserien, till exempel ett märke, en ram, en rubrik, osv. som läggs till bilden på den som intervjuas.

Vilka frågor ska jag ställa?

Varje intervjuinlägg bör inkludera ett foto på personen som intervjuas, personens namn samt position. Du kan även inkludera hur länge den har jobbat för företaget, vilka titlar och utmärkelser den har vunnit, eller vilken enhet/region den tillhör.

Det finns dock mycket mer att välja mellan vad gäller vilka frågor du ska ställa. Du kan till exempel välja 10 frågor och alltid ställa samma frågor till alla. Eller så kan du dra ett antal slumpmässiga frågor varje gång. Du kan uppdatera frågorna med jämna mellanrum genom att ta bort de som ofta ger likartade och mindre intressanta svar, eller låta den som intervjuas välja frågor från en lista.

Urvalet av frågor bör inkludera både arbetsrelaterade frågor och frågor av en mer personlig karaktär – det senare bör inkludera djupa så väl som roliga och enkla frågor. Vi ger dig 31 frågor härunder som du kan välja och vraka bland, eller be den du ska intervju att välja mellan.

Frågor om personen och dennes arbete

 1. När och hur började du jobba hos oss?
 2. Vilket var ditt ovanligaste/mest intressanta jobb innan du blev en del av vår organisation?
 3. Vad motiverar dig att kliva ur sängen varje morgon?
 4. Hur skulle du beskriva din arbetsdag för en 7-åring?
 5. Dela med dig av några spännande/roliga historier från ditt arbete…
 6. Vad är det bästa med ditt jobb eller dina arbetsuppgifter?
 7. Vilken är din största professionella bedrift?
 8. Hur skulle du beskriva ditt yrke i tre ord?
 9. Vilket är det viktigaste/största arbetsmålet du jobbar mot just nu?
 10. Om du kunde byta plats med en kollega för en dag, vem skulle du välja? Varför?
 11. Vad vill du uppnå inom vår organisation de kommande åren?
 12. Vilken är den bästa överraskningen du fått av en kund eller kollega?
 13. Vad är något dina kollegor alltid ber dig om hjälp med?
 14. Om du kunde ställa en fråga till vår VD, vad skulle det vara?

Frågor om personen själv

 1. Är du en nattuggla eller uppe med tuppen?
 2. Hur ser din perfekta dag ut?
 3. Vad är något folk inte känner till om dig?
 4. Vilket är det bästa rådet du någonsin fått?
 5. Vilken är den första appen du öppnar i mobilen när du vaknar?
 6. Vad hatar du mest att göra i hemmet?
 7. Vilken är din favoritårstid och varför?
 8. Om du kunde välja ett århundrade och ett land att bo i under en månad, när och var skulle du välja?
 9. Vad är ditt favoritcitat?
 10. Vilka sporter skulle du säga att du är bäst och sämst på?
 11. Vilka tre ord skulle dina vänner beskriva dig med?
 12. Har du läst någon bok nyligen som du kan rekommendera till andra?
 13. Har du någon dold talang?
 14. Hur skulle du spendera en miljon på 24 timmar?
 15. Vad är något alla bör känna till eller lära sig?
 16. Om du kunde donera 10 000 kr om året, vem skulle du donera till?
 17. Vad är det bästa dina kollegor skulle kunna överraska dig med på din födelsedag?