Sisekommunikatsioon

Kuidas hoida ja kaasata renditööjõudu? DPD kullerite lugu

“Kliendid tegelikult ei tea, kas kullerid on meie töötajad või mitte. Nad arvavad, et on, sest kullerid näevad välja nagu meie ja teevad meie asja. Ka kullerid ise tihti ekslikult mõtlevad, et nad töötavad meie juures, või tunnevad ennast nii. Ja see tundub ka loogiline. Võtame neid oma töötajatena,” räägib Kristiina Raha, DPD kullerite koolitaja ja spetsiaalselt kulleritele loodud GuavaHR keskkonna üks eestvedajatest. 

Kuigi kullerid on pakiveoteenust osutavate ettevõtete jaoks tõesti kliendi esimene ja tihti ainus kokkupuude kogu ettevõttega, ei pruugi nad olla selle ettevõtte töötajad. DPD on aga otsustanud, et see ei tähenda nendega teisel viisil suhestumist, ning et mõlemapoolne kasu tõuseb hoopis tihedast kontaktist ja ühtsustundest. Täpselt aasta eest liitusidki kõik DPDga koostööd tegevad kullerid GuavaHR keskkonnaga, võttes eeskujuks neist aasta varem alustanud DPD põhitöötajad – GuavaHRi kõige esimesed kliendid.

Distants liidab

Teekond DPD kullerite GuavaHR keskkonna avamiseks algas sellest, et kulleritega igapäevaselt kokku puutuvad osapooled nägid: on vaja kohta, kus saaks jagada infot kiiresti ja korraga paljude kulleritega, aga ka lihtsalt muljeid vahetada. Seni olid omavahel suhelnud vaid ühe ja sama alltöövõtja kullerid, kes teadsid, et on ühes meeskonnas ja pidid ühiste piirkondade tõttu koostööd tegema. 

“Peale e-kirjade või skännerisõnumite, mis ei edasta pilti ja olid tähemärkide arvuga piiratud, meil muud varianti ei olnud,” kirjeldab Kristiina puudujääke suhtluses, mis GuavaHRiga liitumise suunas viisid. “Aeg-ajalt kasutati ka Facebook messengeri grupivestlusi, mis meile ei sobinud, sest need pole ettevõttesiseseks kasutamiseks piisavalt turvalised ning vestlus polnud kõikidele kulleritele ühine. Meie eesmärk oli tuua kullerid kokku ja info ühildada. Tahtsime neid järjest rohkem kaasata, et nad tunneks end DPDga ühtsena,” lisab ta.

Kullerite juurutusprotsess ja uue digilahendusega harjumine osutus oodatust kergemaks. “Ei tea kas pandeemia tõttu või seetõttu, et meil oli kulleritele palju öelda ja neil meile,” kinnitab Kristiina. “Mäletan, et DPD töötajate keskkonnas oli esialgu rohkem kartust postitada, aga kullerid on vabamad. Nad ei karda nii väga oma arvamust avaldada ja on julgemad probleemidele viitama. Lisaks nad ka ei näe omavahel nii palju ega puutu kokku,” toob Kristiina välja põhjuseid, miks omavaheline suhtlus aktiivselt käima läks.

Mured saavad suurema kõlapinna

Kuidas erineb mittetöötajate kaasamine töötajate kaasamisest? Kristiina ütleb, et kuna kullerid pole kontoritöötajad, nagu enamik DPD inimesi, ei ole osad asjad neile üldse olulised või huvitavad. Ent ühiseid eesmärke ja teemasid DPDga, näiteks aasta parimaid töötajaid, kelle hulgas on ka kullerid, jagatakse nendega küll. 

“Sisu on väga täpselt neile kohaldatud: persoonilood kontoriinimestest, kellega nad kokku puutuvad, tööprotseduuride muudatused ja operatiivsed tööprobleemid – kui juhtub midagi seadmete või pakiautomaatidega,” loetleb Kristiina. Lisaks on nad GuavaHRi vahendusel kullerite arvamust küsinud näiteks pakiautomaatide arendust puudutavate küsimuste kohta, sest just nemad on neis küsimustes tegelikud eksperdid.

Mida aga jagavad keskkonnas kullerid ise? “Neid ühendab mingi üks ühine probleem. Meie kullerid arutlevad Guavas palju selliste asjade üle, mis neile ei meeldi: kuidas mingi pakiautomaadi asukoht ei tundu mõistlik, miks mingid protseduurid on sellised nagu nad on. Uuritakse, kas ka teistel on selliseid probleeme ning kas neid ei saaks kuidagi muuta,” selgitab Kristiina.

Oluline info liigub viivitusteta

Ilma Guavata jõuaks info probleemide ja murede kohta Kristiina sõnul nendeni alles ehk iga-aastase rahuloluuuringu käigus, palju pikema aja pärast. “Ja mõned asjad ei jõuakski kunagi Guava olemasoluta kuhugi. Olemegi rõhutanud, et kui teil on mingi mõte, rääkige sellest Guavas kohe. Pole mõtet oodata – hakkame tegema,” usub Kristiina. Omalt poolt üritavad nad igale tõstatatud küsimusele vastuse anda ja öelda, kas saavad midagi ära teha või millal seda teha plaanitakse.

“Ma tahaks uskuda, et kullerid tunnevad, et neid märgatakse. Seda on minuni ka palju jõudnud, et varem ei olnud seda kohtagi, kus midagi öelda. Telefoni teel saad ju rääkida, aga seal kuulab sind ainult üks inimene, ja kui tema sinu probleemiga ei tegele, siis sinna see jääbki. Aga Guavas avastab teine kuller sinu postituse peale, et ka tal on see probleem, ja sa ei saa seda ignoreerida,” kinnitab Kristiina.

Oma koht on keskkonnas ka klientidelt või kolleegidelt tuleval kiitusel. GuavaHR keskkonnas on selle tarbeks olemas täiesti eraldi Aitäh!-nimeline kanal, ning kasutust saab see kõvasti. “Juhtkonnapoolsed kiitused ja tänuavaldused lähevad ka kulleritele korda. Kiitused saavad Guavas palju suuremat kõlapinda ja rohkem publikut kui mujal,” ütleb Kristiina.

Ühise suhtluskanali olemasolu on iseenesestmõistetav

Esialgu pelgas Kristiina, et kulleritele ehk ühine keskkond töise info vahetamiseks üldse huvi ei pakugi. See hirm tõeks ei osutunud. “Eriolukorra mõttes tuli Guava väga õigel ajal, see aitas meid väga palju tol hetkel. Võib-olla aitas ka see liitumise ja aktiivsuse nii kõrgeks tõsta,” ütleb Kristiina, kes viis juurutusprotsessi läbi eriolukorra hakul 2020. aasta veebruarikuu teises pooles. “Ka täna ei pea me pingutama, et keskkonnas sisu oleks. Meie eesmärk on see, et iga kuller, kes meiega liitub, tuleb kasutajaks ka Guavasse ja külastab seda kord nädalas.”

Ka kullerite rahuloluuuringust selgus, et lahendusega ollakse rahul ja ühtki halba sõna Kristiinani jõudnud ei ole. “Nad võtavad seda loomulikult, et peabki olema selline suhtluskanal olemas,” nendib Kristiina. Ta lisab, et on näha, et kullerid arutavad omavahel Guavast loetut. “Küsid kelleltki, et kas sa seda tead, ja siis öeldakse, et jaa-jaa, ma juba Guavast lugesin.”

Millist kasu tunneb Kristiina keskkonna kasutuselevõtust enda jaoks? “Kui mu tähtsat teadet on vähemalt 70% kulleritest vaadanud, siis ma tean, et ma ei pea hakkama kedagi ekstra läbi helistama,” naerab ta. Ja lisab, et ootab alati väga kullerite kommentaaride ja postituste lugemist – olgu need siis mured, kirjeldused oma toredast tööpäevast, isadepäeva tähistamisest või kiitused kolleegidele kontoris. “Nende üle on meil väga hea meel,” kinnitab Kristiina.

Keskkonna õhustik on ettevõtte enda kujundada

Mida soovitab Kristiina aga neile, kes näeb oma renditööjõuga lähemalt suhtlemises pigem murede kasvu või kardab kriitikat, mis suhtluskanali tekkides kõigile avalikuks saab? “Ka sotsiaalmeediasse võib igaüks oma tööandja kohta mida iganes postitada. Peab olema valmis endale otsa vaatama, sest selline keskkond annab ju tegelikult võimaluse. DPDs oleme otsustanud, et tahame teada, mis on valesti, et teha seda paremaks. Guava kasutamine pole lihtsalt linnukese kirja saamine. See annab päriselt lisandväärtust,” ütleb Kristiina. 

GuavaHR keskkonna õhustik on iga ettevõtte enda kujundada, usub Kristiina. “Nii sa nagu seda kujundad, kas vabamaks või formaalsemaks, nii inimesed sellega ka kaasa tulevad,” selgitab ta. Kristiina sõnul peaksid keskkonna administraatorid läbi mõtlema, millised reeglid tasuks kõigi jaoks kohe alguses paika panna ja et neid peaks ka kasutajatele tutvustama. “Ja siis juba lihtsalt postita! Kui eksid, teed mõne kohatu postituse või ütled midagi valesti, siis ei peaks kartma vabandada. Kui sa pole mingis postituses kindel, aruta teistega läbi. Ka meie tegime alguses nii,” annab Kristiina nõu.

Kristiina tõdeb, et ühtsustunne põhi- ja renditöötajate seas on suuresti ettevõtte enda teha. Kullerite keskkonnas toimuva kohta vahetatakse DPD põhitöötajatega pidevalt infot. “Mina isiklikult tunnen küll, et oleme nüüd üksteisele palju lähemal,” ütleb Kristiina lõpetuseks.