Kutsume osalema töötaja haaratuse uuringus!

Tartu Ülikool ja GuavaHR viivad läbi laiapõhjalise haaratuse ja seda kujundavate tegurite uuringu.

Haaratust iseloomustab seesmine töötahe, töösse süvenemine ja töö mõtestatuse tunnetamine. Haaratus on üks olulisemaid töötaja heaolu ja ka jõudluse ennustajaid.

Kutsume küsitlusuuringus osalema nii organisatsioone kui ka üksikisikuid. Pakume organisatsioonidele* tagasisidet:

  • Kui haaratud või läbipõlemisohus on töötajad Sinu organisatsioonis?
  • Millised on Sinu organisatsiooni töötajate haaratus ja seda kujundavad tegurid võrreldes teiste sarnaste organisatsioonidega?
  • Millistest teguritest haaratus ja läbipõlemisoht Sinu organisatsioonis tõenäoliselt kõige enam sõltuvad?

*Organisatsioonidele pakume tagasisidet kui osalejaid on ühest organisatsioonist vähemalt 20. Üksikisikud saavad tagasiside enda töö haaratuse ja seda kujundavate tegurite kohta.

Uuring on osa GuavaHR ja Tartu Ülikooli koostööprojektist, mille raames arendatakse välja haaratuse seiresüsteem GuavaHR sisekommunikatsiooni platvormile.

Anna selle vormi kaudu märku enda huvist uuringus osaleda. Saadame sulle peagi e-posti teel uuringus osalemise kohta täpsema info.