Zgodność z dyrektywą UE dotyczącą zgłaszania naruszeń.

Dyrektywa UE dotycząca zgłaszania naruszeń to zbiór praw ustanowionych przez Unię Europejską w celu ochrony jednostek zgłaszających naruszenia prawa UE. Dyrektywa ta wymaga, aby wszystkie państwa członkowskie UE utworzyły wewnętrzne kanały zgłaszania oraz ustanowiły mechanizmy zapewniające ochronę zgłaszających przed represjami.

 

Celem dyrektywy jest zachęcenie ludzi do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości, których są świadkami w miejscu pracy, w tym oszustw, korupcji oraz naruszeń prawa środowiskowego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa.

 

Ogólnie rzecz biorąc, dyrektywa UE dotycząca zgłaszania naruszeń to istotny krok w kierunku stworzenia kultury przejrzystości i odpowiedzialności w Unii Europejskiej, co jest kluczowe dla zapewnienia dobrobytu obywateli i ochrony ich praw.

 

Zgodnie z dyrektywą, zgłaszający mają prawo pozostać anonimowi przez cały proces zgłaszania, chyba że konieczne jest ujawnienie ich tożsamości w celu zapewnienia sprawiedliwego procesu lub ochrony praw obrony. Nawet w takich przypadkach tożsamość zgłaszającego jest chroniona tak bardzo, jak to tylko możliwe.

Krok 1: Skonfiguruj swoją przestrzeń Guava dla administratorów

Osoby z Guava stworzą dla Ciebie przestrzeń roboczą. Potrzebujemy loga Twojej firmy i adresów e-mail administratorów.

Krok 2: Stwórz swój formularz zgłaszania naruszeń

Utwórz publiczny formularz dla Twojej strony internetowej. Użyj wielu języków, jeśli to konieczne.

w

Krok 3: Umieść link do formularza na swojej stronie internetowej

Dodaj link do swojej strony internetowej, aby każdy mógł uzyskać do niego dostęp, jeśli zajdzie taka potrzeba. Poinformuj swoich pracowników i gotowe.